Στέλιος Ψ. Τεχνικός εφαρμογών

Ο Στέλιος έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς όπως θερμοϋδραυλικά, στον χώρο της εστίασης κλπ. Στην ομάδα της Εντομοτεχνικής εντάχθηκε το 2024.

Ο βασικός του ρόλος, σαν τεχνικός εφαρμογών, είναι η απεντόμωση και η μυοκτονία διαμερισμάτων, μονοκατοικιών καθώς και πολυκατοικιών. Με προσοχή και υπευθυνότητα, θα εφαρμόσει την κατάλληλη τεχνική ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα και ο χώρος να μείνει καθαρός από τα παράσιτα. “

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

Να σας Καλέσουμε;
Καλέστε με!