Λίγα λόγια για τα σκευάσματα Υγειονομικής Σημασίας

Τα σκευάσματα υγειονομικής σημασίας τα οποία χρησιμοποιούμε στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας έχουν ως κύριο στόχο τον έλεγχο των εχθρών – παρασίτων με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς και την προστασία διάφορων περιουσιακών στοιχειών.

Είναι εξειδικευμένα σκευάσματα για παράσιτα υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και φέρουν τις απαραίτητες άδειες σύμφωνα με τις ενιαίες Ευρωπαϊκές Αρχές. Συνοδεύονται επίσης με τεχνικά φυλλάδια όπου με λεπτομέρεια περιγράφεται ο τρόπος δράσης, ο τρόπος εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά τους και άλλα στοιχεία. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η χρήση τέτοιων σκευασμάτων στηρίζεται αποκλειστικά στην ανάγκη επίτευξης όσο το δυνατόν της μεγαλύτερης προστασίας των ανθρώπων και των θηλαστικών με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η χρήση τους προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματίες χρήστες – εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι εφόσον αναγνωρίσουν το πρόβλημα υγειονομικής σημασίας εφαρμόζουν το πλέον κατάλληλο φάρμακο, ακολουθώντας τον Κώδικα Καλής Πρακτικής. Χαρακτηριστικό των σκευασμάτων είναι η άμεση δραστικότητα τους και η υπολειμματική τους δράση ενάντια στα παράσιτα. Τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα για χρήση σε κατοικημένες περιοχές και κατοικήσιμους χώρους. Είναι ασφαλή, άοσμα και εντελώς ακίνδυνα για τους ανθρώπους και τα θηλαστικά. Είναι επίσης μη τοξικά (ατοξικά) και επομένως επιτρέπουν την άμεση χρήση του χώρου μετά την εφαρμογή.

Εμπεριέχουν νέες δραστικές ουσίες οι οποίες διασπώνται στο περιβάλλον. Έχουν διπλή ή και τριπλή δράση και αποτελεσματικότητα σε όλους τους τύπους των επιφανειών ακόμη και στις πορώδεις επιφάνειες με ταχύτατη εντομοτοξική δράση. Δε λεκιάζουν και δε διαβρώνουν τις επιφάνειες.

H Eντομοτεχνική κατά τη διάρκεια των εφαρμογών χρησιμοποιεί μόνον εγκεκριμένα σκευάσματα στις κατάλληλες ποσότητες με σκοπό τον έλεγχο ή την εξόντωση των παρασίτων αντιμετωπίζοντας κάθε περίπτωση με τη δέουσα προσοχή. Στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης παρέχει στους πελάτες της αντικειμενική πληροφόρηση, σχετικά με τη φύση και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

αντιμετωπίζετε προβλήματα με παράσιτα;

Να σας Καλέσουμε;
Καλέστε με!