Εταιρική Αξιοπιστία Υπευθυνότητα και Συνέπεια

Η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα και η συνέπεια αποτελούν για την Ομάδα μας το σημείο αναφοράς.

ΣΚΟΠΟΣ μας είναι:

Να ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με τρόπο που να ενδυναμώνει την αξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε για τη διασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από παράσιτα. Να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά, υπεύθυνα και άμεσα τις ανάγκες των πελατών μας. Να λειτουργούμε με αξιοπιστία, ταχύτητα και ευελιξία στις συνεργασίες μας και να είμαστε δίπλα σας, με πρακτικές που χαρακτηρίζονται από την ευθύνη και την ακεραιότητα, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον χρησιμοποιώντας πάντα τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα σκευάσματα.

ΣΤΟΧΟΣ μας είναι:

Η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους των ιδιωτών και επαγγελματιών που εξυπηρετούμε.

ΑΞΙΕΣ μας είναι:

Η αποτελεσματικότητα, η δημιουργία αξίας των υπηρεσιών μας μέσα από την παράδοση του χώρου σας ασφαλούς, καθαρού, υγιεινού και απαλλαγμένου από παράσιτα μετα το πέρας της εφαρμογής . Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας. Η προαγωγή της γνώσης και της καινοτομίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και περιβάλλον. Η ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια στις πάσης φύσεως συνεργασίες μας.

ΑΡΧΕΣ μας είναι:

Η αναγνώριση της αξίας των ανθρώπων μας, υποστηρίζουμε την ανάπτυξή τους μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, όπου τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα είναι προτεραιότητα. Αναγνωρίζουμε την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξίας του περιβάλλοντος, για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε στην εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Λειτουργούμε επαγγελματικά και υπεύθυνα εφαρμόζοντας αυστηρά τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Απεντόμωση με Αξία

Η Εντομοτεχνική παραμένοντας στο πλευρό των πελατών της παρέχει λύσεις απεντόμωσης με αξία έχοντας σαν ορόσημο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και τιμής (Value for Money). Η εντομοτεχνική δημιουργεί σχέσεις αξίας παρέχοντας τις σωστές υπηρεσίες απεντόμωσης, με την καλύτερη ποιότητα, χρησιμοποιώντας την απαραίτητη ποσότητα κατάλληλων σκευασμάτων, στον απαιτούμενο χρόνο με την σωστή και ταυτόχρονα ανταγωνιστική τιμή.

Η Εντομοτεχνική προσεγγίζει την εκάστοτε συνεργασία ως μοναδική και επικεντρώνεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, προβαίνοντας σε πλήρη ανάλυση του προβλήματος παρασίτων, κατόπιν παρέχει την καταλληλότερη μέθοδο απεντόμωσης. Δίνοντας αξία στο χρόνο που ο πελάτης αφιερώνει και αξιοποιώντας πλήρως κάθε cent της χρηματικής αξίας της απεντόμωσης.

Η οργάνωση, ο επαγγελματισμός, η μεθοδικότητα, η εντιμότητα, η εχεμύθεια, η προστασία της ιδιοκτησίας και η ολική ποιότητα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας μας. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά με τα οποία πορευόμαστε αποτελούν τον οδηγό μας, ώστε να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις, να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιες συνεργασίες.

Λίγα λόγια για τα σκευάσματα Υγιειονομικής Σημασίας

Τα σκευάσματα υγειονομικής σημασίας τα οποία χρησιμοποιούμε στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας έχουν ως κύριο στόχο τον έλεγχο των εχθρών – παρασίτων με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς και την προστασία διάφορων περιουσιακών στοιχειών.

Είναι εξειδικευμένα σκευάσματα για παράσιτα υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και φέρουν τις απαραίτητες άδειες σύμφωνα με τις ενιαίες Ευρωπαϊκές Αρχές. Συνοδεύονται επίσης με τεχνικά φυλλάδια όπου με λεπτομέρεια περιγράφεται ο τρόπος δράσης, ο τρόπος εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά τους και άλλα στοιχεία. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η χρήση τέτοιων σκευασμάτων στηρίζεται αποκλειστικά στην ανάγκη επίτευξης όσο το δυνατόν της μεγαλύτερης προστασίας των ανθρώπων και των θηλαστικών με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η χρήση τους προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματίες χρήστες – εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι εφόσον αναγνωρίσουν το πρόβλημα υγειονομικής σημασίας εφαρμόζουν το πλέον κατάλληλο φάρμακο, ακολουθώντας τον Κώδικα Καλής Πρακτικής. Χαρακτηριστικό των σκευασμάτων είναι η άμεση δραστικότητα τους και η υπολειμματική τους δράση ενάντια στα παράσιτα. Τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα για χρήση σε κατοικημένες περιοχές και κατοικήσιμους χώρους. Είναι ασφαλή, άοσμα και εντελώς ακίνδυνα για τους ανθρώπους και τα θηλαστικά. Είναι επίσης μη τοξικά (ατοξικά) και επομένως επιτρέπουν την άμεση χρήση του χώρου μετά την εφαρμογή.

Εμπεριέχουν νέες δραστικές ουσίες οι οποίες διασπώνται στο περιβάλλον. Έχουν διπλή ή και τριπλή δράση και αποτελεσματικότητα σε όλους τους τύπους των επιφανειών ακόμη και στις πορώδεις επιφάνειες με ταχύτατη εντομοτοξική δράση. Δε λεκιάζουν και δε διαβρώνουν τις επιφάνειες.

H Eντομοτεχνική κατά τη διάρκεια των εφαρμογών χρησιμοποιεί μόνον εγκεκριμένα σκευάσματα στις κατάλληλες ποσότητες με σκοπό τον έλεγχο ή την εξόντωση των παρασίτων αντιμετωπίζοντας κάθε περίπτωση με τη δέουσα προσοχή. Στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης παρέχει στους πελάτες της αντικειμενική πληροφόρηση, σχετικά με τη φύση και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.

Αστική Ευθύνη

H Εντομοτεχνική στα πλαίσια της εταιρικής υπευθυνότητας και σεβόμενη πάντα τους
πελάτες της, επαγγελματίες και ιδιώτες προσφέρει τις υπηρεσίες της, διασφαλίζοντας
πρωτίστως την ασφάλειά τους σε όλα τα επίπεδα.

Η Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης της Εντομοτεχνικής προς τρίτους παρέχεται σε εσάς
τους πελάτες μας με αίσθημα επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Τυχόν λάθη ή
παραλήψεις δικές μας ή των υπαλλήλων μας κατά την άσκηση της εργασίας μας που
ενδέχεται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο, θα αποζημιωθούν
μέσα από την κάλυψη της αστικής ευθύνης προς όλους εσάς.

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

αντιμετωπίζετε προβλήματα με παράσιτα;

Να σας Καλέσουμε;
Καλέστε με!