Παναγιώτης Π. Εξωτερικός συνεργάτης - Γεωπόνος

Παναγιώτης Πουδούρης - Εντομοτεχνική

Ο Παναγιώτης είναι γεωπόνος και από τις αρχές του 2019 συνεργάζεται με την ομάδα της Εντομοτεχνικής. Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία μετράει πάνω από δέκα χρόνια στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Έχει υπάρξει γενικός διευθυντής σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες εμπορίας αγροτικών εφοδίων και παροχής μελετητικών υπηρεσιών, καθώς και γενικός διευθυντής σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων. Σήμερα είναι συνιδιοκτήτης σε μια νεοσύστατη εταιρία εμπορίας αγροεφοδίων. Ο Παναγιώτης ως εξωτερικός συνεργάτης της Εντομοτεχνικής συμβάλει στην ανάπτυξη της ομάδας μας μέσα από τις διοικητικές του ικανότητες.

Η εμπειρία του είναι καθοριστική καθώς προγραμματίζει και καθοδηγεί όλες τις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας που αναλαμβάνουμε στον ευρύτερο αγροτικό και βιομηχανικό τομέα (σιλό, αποθήκες αγροτικών προϊόντων, βιομηχανικοί χώροι).

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

αντιμετωπίζετε προβλήματα με παράσιτα;

Να σας Καλέσουμε;
Καλέστε με!