Μαρία Ευθαλία Β. Back office Support - Γεωπόνος,MSc

Η Μαρία είναι γεωπόνος και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Από το 2018 αποτελεί μέλος της Εντομοτεχνικής διεκπεραιώνοντας όλες εκείνες τις εργασίες οργάνωσης και υποστήριξης των επί μέρους έργων.

Στην προγενέστερη εργασιακή της εμπειρία έχει εργαστεί ως υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό και σε μια βιομηχανία τροφίμων, ως διοικητική υπάλληλος σε μια εταιρία αρχιτεκτονικής τοπιού – προμήθειας καλλωπιστικών φυτών, καθώς και ως υπάλληλος σε μια εταιρία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αγροδιατροφικού τομέα παρακολουθώντας συστήματα διασφάλισης ποιότητας και επιχειρησιακά προγράμματα.

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

αντιμετωπίζετε προβλήματα με παράσιτα;

Να σας Καλέσουμε;
Καλέστε με!