Ηλίας Χ. Τεχνικός Εφαρμογών - Γεωπόνος

Ο Ηλίας είναι απόφοιτος γεωπόνος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα των Αειφόρων Εφαρμογών σε καινοτόμα συστήματα. Αποτελεί μέλος της ομάδας της Εντομοτεχνικής από το 2019. Ο Ηλίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα εδαφολογίας και εργάστηκε σε εδαφολογικά εργαστήρια.

Ενώ στον κλάδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων εργάζεται τα τελευταία χρόνια έχοντας εμπειρία σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας (βιομηχανίες, ξενοδοχειακές μονάδες, αλυσίδες Super Market κ.α.).

Ο Ηλίας έχοντας μελετήσει τις αειφόρες εφαρμογές τις προσαρμόζει στον τομέα της διαχείρισης παρασίτων, παρακολουθεί όλες τις νέες τεχνολογίες στον τομέα του Pest Control και τις υιοθετεί στα επιμέρους έργα που διεκπεραιώνει.

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

αντιμετωπίζετε προβλήματα με παράσιτα;

Να σας Καλέσουμε;
Καλέστε με!