Χρήστος Σ. Τεχνικός εφαρμογών

Ο Χρήστος κατέχει το πτυχίο του τμήματος Μηχανολογίας από τη σχολή στα Νέα Μουδανιά Θεσσαλονίκης. Εντάχθηκε στην ομάδα της Εντομοτεχνικής το 2024.

 

Οι αρμοδιότητές του, σαν τεχνικός εφαρμογών, είναι η απεντόμωση και η μυοκτονία. Επισκέπτεται τους χώρους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με παράσιτα  τα αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί την κατάλληλη τεχνική για την εξάλειψη τους, με επαγγελματισμό.

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

Να σας Καλέσουμε;
Καλέστε με!