Τα Νέα μας


Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η ΕΝΤΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ δείχνοντας προσήλωση στη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών της, προχώρησε στην εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2015.
Το πρότυπο ISO 9001:2015 βασίζεται στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός και ακολουθεί τη μεθοδολογία «Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω- Βελτιώνω».

Πιστοποιητικό ISO

Άρθρο για τους ψύλλους

Ακόμη ένα άρθρο της εταιρείας μας που δημοσιεύτηκε (14/02/2016) στην εφημερίδα Μακεδονία (στο ένθετο με Υγεία) , με θέμα την εξάπλωση των ψύλλων στον αστικό ιστό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.


Άρθρο για τις κατσαρίδες

Άρθρο της εταιρείας που δημοσιεύτηκε (15/11/2015) στην εφημερίδα Μακεδονία (στο ένθετο Με Υγεία), με θέμα την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ξανθιάς κατσαρίδας (blattella germanica) και το φαινόμενο της διαδοχικής εξόντωσης!