Πασχάλης Ταστσίδης - Εντομοτεχνική | Απεντομώσεις, Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες | Θεσσαλονίκη & Κιλκίς

Πασχάλης Ταστσίδης Τεχνικός Εφαρμογών - Γεωπόνος

Ο Πασχάλης είναι απόφοιτος  γεωπόνος  ο οποίος κατέχει master στον τομέα της Εδαφολογίας. Αποτελεί μέλος της Εντομοτεχνικής από το 2020. 

Μέτα την απόκτηση του Γεωπονικού τίτλου σπουδών ο Πασχάλης δούλευε ως υπεύθυνος σε μονάδες τουρισμού και καταστήματα εστίασης. 

Η προγενέστερη επαγγελματική του εμπειρία στον τομέα της εστίασης , σε συνδυασμό με τις γεωπονικές του γνώσεις τον κάνουν να ξεχωρίζει καθώς γνωρίζει τις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου εστίασης  και μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτές.

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

αντιμετωπίζετε προβλήματα με παράσιτα;