Χαράλαμπος Α. Τεχνικός Εφαρμογών

Ο Χαράλαμπος είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανοσύνθεσης Αεροσκαφών και εντάχθηκε στην ομάδα της Εντομοτεχνικής το 2023. 

Ασχολείται με τον εθελοντισμό αφού έχει υπάρξει μέλος στην Πολιτική Προστασία καθώς και στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. 

Ο ρόλος του στην Εντομοτεχνική είναι του τεχνικού εφαρμογών, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες και βήματα ώστε να καταπολεμηθούν τα παράσιτα από τις οικίες και από τους επαγγελματικούς χώρους με συνέπεια
και μεθοδικότητα.

Αντιμετωπίζετε Προβλήματα με Παράσιτα;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς και ξεχάστε μια για πάντα τα παράσιτα!

Να σας Καλέσουμε;
Καλέστε με!