Απεντομώσεις Απολυμάνσεις Μυοκτονίες

Τηλ. Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία:

2310 853104, 6979 775863, 6909 385818

Tηλ. Eπικοινωνίας Κιλκίς:

23414 00544 6979 775863, 6908 933553

facebook youtube google instagram iso

Ψαλίδα


Τάξη: Dermaptera

Οικογένεια: Forficulidae

Είδος: Forficula auricularia

Η ονομασία του προέρχεται από το χαρακτηριστικό ζεύγος των λαβίδων που φέρει στο οπίσθιο τμήμα του.

Εξωτερική Μορφολογία

Το μήκος των ενηλίκων είναι 12-20 χιλ. (μαζί με τις λαβίδες) και το χρώμα τους είναι ανοιχτό καφέ έως μαύρο. Το σώμα τους είναι γενικά στενό με μεγεθυσμένο το ουραίο τμήμα της κοιλιάς. Η λαβίδα είναι κυρτή στα αρσενικά και ίσια στα θηλυκά.

Βιολογία - Συνήθειες

Ο βιολογικός κύκλος περιλαμβάνει τα στάδια αυγό – προνύμφη – ενήλικο και έχει 4-5 προνυμφικά στάδια. Είναι έντομα νυχτόβια και παμφάγα (λίγα είδη είναι αρπακτικά) ενώ τρέφονται με νεκρή ύλη και νεκρά ασπόνδυλα. Την Άνοιξη τα θηλυκά μερικές φορές βοηθούμενα από τα αρσενικά χτίζουν ένα θάλαμο επώασης ή φωλιά , κάτω από το έδαφος ή μέσα σε ένα λοφίσκο ή κάτω από ένα βράχο και εναποθέτουν μετά την σύζευξη έως 30 ωά μέσα στο έδαφος.

Περιβάλλον

Τα ενήλικα και οι προνύμφες αναζητούν υγρά και σκοτεινά μέρη. Μετακινούνται τη νύχτα και καταφεύγουν κατά την ανατολή της ημέρας μεταξύ των ανθέων και των φύλλων των φυτών , κάτω από φλοιούς , πέτρες ή μέσα στο έδαφος.