Απεντομώσεις Απολυμάνσεις Μυοκτονίες

Τηλ. Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία:

2310 853104, 6979 775863, 6909 385818

Tηλ. Eπικοινωνίας Κιλκίς:

23414 00544 6979 775863, 6908 933553

facebook youtube google instagram iso

Ποντίκια


Οι ποντικοί αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία , καθώς φέρουν πολλές ασθένειες όπως: πανώλη, τυφοειδή πυρετό, λεπτοσπείρωση, σαλμονέλλωση, καθώς και πολλά εκτοπαράσιτα.

Mus musculus (οικιακός ποντικός)

Εξωτερική Μορφολογία

Έχει μήκος σώματος 7,5 – 10,5 εκ. ενώ η ουρά του είναι ίση περίπου με το μήκος του σώματός του. Το βάρος του κυμαίνεται από 12 – 30γρ. και το χρώμα της ράχης του είναι γκρι ενώ της κοιλιάς του είναι γκριζόλευκο.

Βιολογία

Η διάρκεια ζωής του είναι: 5-20 μήνες. Για την ανάπτυξη των νεογνών προτιμά θερμοκρασίες 28οC - 32οC , ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να γεννήσει νεογνά και σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ο αριθμός των νεογνών / γενιά είναι 6- 12 και οι γενεές /έτος είναι 4-6. Τα νεογνά μετά από διάστημα 20 ημερών έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους και σε ηλικία 30-40 ημερών βρίσκονται σε θέση να αναπαράγουν. Η ικανότητα του να αναρριχάται εύκολα , αλλά και να περνά πολύ εύκολα ακόμη και μέσα από ανοίγματα 6-7 χιλιοστών , του δίνει τη δυνατότητα να εισβάλλει σε οποιοδήποτε χώρο.

Περιβάλλον

Το συναντάμε εντός των κτηρίων. Μπορεί να δημιουργήσει φωλιές σε οποιοδήποτε χώρο που του παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες. Οι κυριότεροι χώροι που θα το συναντήσουμε είνα : αποθήκες τροφίμων , σούπερ μάρκετ , ξενοδοχεία , εστιατόρια , νοσοκομεία, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Οι σημαντικότερες κρυψώνες σε αυτούς τους χώρους είναι: ντουλάπια, διάκενα τοποθέτησης μονωτικών υλικών , κάτω από ξύλινα πατώματα, ψευδοροφές.


Rattus rattus (αρουραίος της στέγης)

Έχει επικρατήσει το όνομα αρουραίος της στέγης επειδή αρέσκεται να κάνει φωλιές στο εσωτερικό των κτηρίων με έμφαση στις στέγες αυτών.

Εξωτερική Μορφολογία

Έχει μήκος σώματος 16 – 22 εκ. ενώ η ουρά του έχει μήκος 17- 24 εκ. και είναι πάντα ανασηκωμένη. Το βάρος του κυμαίνεται από 70 – 300γρ. και το χρώμα της ράχης του μπορεί να είναι από γκρί έως μαύρο ενώ της κοιλιάς μεταξύ γκρι και λευκού.

Βιολογία

Η διάρκεια ζωής του μπορεί να φτάσει μέχρι και 6 χρόνια. Ο αριθμός των νεογνών/γενιά είναι 6- 10 και οι γενεές/έτος είναι 1-6. Τα νεογνά μετά από διάστημα 42-50 ημερών βρίσκονται σε θέση να αναπαράγουν. Ο ρυθμός αναπαραγωγής τους εξαρτάται από την θερμοκρασία και την ύπαρξη τροφής. Είναι παμφάγος και προτιμά κυρίως: φρούτα, σπόρους, λαχανικά, και ποσότητες >20γρ. ημερησίως. Είναι τέλειοι αναρριχητές.

Περιβάλλον

Προτιμά να ζεί και να φωλιάζει σε ξηρό και θερμό περιβάλλον. Οι κυριότεροι χώροι που θα το συναντήσουμε είναι: τα ψηλότερα μέρη εσωτερικά των κτηρίων. Οι σημαντικότερες κρυψώνες σε αυτούς τους χώρους είναι τα σκοτεινά σημεία του χώρου όπως: τρύπες μέσα σε τοίχους, μέσα σε ψευδοροφές, στο μονωτικό υλικό της οροφής και σε οποιοδήποτε σημείο έχει τις κατάλληλες συνθήκες.


Rattus norvegicus(αρουραίος των υπονόμων ή νορβηγικός αρουραίος)

Έχει επικρατήσει το όνομα αρουραίος των υπονόμων λόγω της προτίμησής του στο υπόγειο αποχετευτικό δίκτυο των υπονόμων.

Εξωτερική Μορφολογία

Έχει μήκος σώματος 22 – 26 εκ. ενώ η ουρά του έχει μήκος 18- 22 εκ. είναι πάντα μικρότερη από το μήκος του σώματός του ενώ καθώς κινείται ακουμπά στο έδαφος ή είναι ελαφρά ανασηκωμένη από αυτό. Το βάρος του κυμαίνεται από 200 – 400γρ. και το χρώμα της ράχης του είναι καφέ ενώ της κοιλιάς γκρι - λευκό.

Βιολογία

Η διάρκεια ζωής του είναι 3-4 χρόνια. Ο αριθμός των νεογνών / γενιά είναι 6- 10 και οι γενεές /έτος είναι 3-6. Τα νεογνά μετά από διάστημα 3 μηνών είναι σε θέση να αναπαράγουν. Είναι παμφάγος και προτιμά κυρίως : κρέας και ποσότητες >28γρ. ημερησίως. Είναι εξαιρετικός κολυμβητής και χρειάζεται καθημερινή πρόσβαση σε νερό.

Περιβάλλον

Οι κυριότεροι χώροι που θα το συναντήσουμε είναι : δίκτυα υπονόμων , αποθήκες , στάβλοι , σκουπιδότοποι , υπόγειοι χώροι οικοδομών , στρατόπεδα , λιμάνια. Μπορεί να εισέλθει στις ανθρώπινες κατοικίες μέσω των αποχετευτικών αγωγών και να βγει ακόμη και από τη λεκάνη της τουαλέτας.