Η ομάδα μας

Γιώργος

Ceo/ Ιδιοκτήτης - Γεωπόνος

Έχοντας εκπληρώσει τις γεωπονικές σπουδές του, ο Γιώργος τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας εργαζόταν στον τομέα της φυτοπροστασίας ως σύμβουλος και υπεύθυνος πωλητής γεωργικών φαρμάκων. Το 2012, ίδρυσε την εντομοτεχνική , αποφασίζοντας να ασχοληθεί εξ ολοκλήρου με το κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων. Ο Γιώργος ως ο υπεύθυνος γεωπόνος της Εντομοτεχνικής ,έχει την επίβλεψη όλων των έργων και είναι πάντα έτοιμος να δώσει τη λύση ακόμη και στην πιο δύσκολη εφαρμογή. Ο Γιώργος παρακολουθεί ανελλιπώς σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και ενημερώνεται για όλες τις νέες τεχνικές εφαρμογών. Επίσης κατέχει τον τίτλο της διδακτικής επάρκειας, ενώ η αγάπη του για τον Αθλητισμό τον οδήγησε στην απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου, αυτού της Γυμναστικής Ακαδημίας.

Ιωάννης

Τεχνικός Εφαρμογών

Ο Γιάννης αποτελεί μέλος της Εντομοτεχνικής από την ίδρυση της. Ο Γιάννης είναι ένας από τους παλαιότερους τεχνικούς εφαρμογών σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, καθώς μετράει 20 χρόνια στον κλάδο των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Είναι πτυχιούχος νοσηλευτής, ο οποίος από τα φοιτητικά του χρόνια εργαζόταν ως τεχνικός εφαρμογών. Οι γνώσεις και η εμπειρία του, τον καθιστούν έναν από τους λίγους τεχνικούς ο οποίος μπορεί να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει κάθε είδους προσβολή δίνοντας άμεση και οριστική λύση.

Μιλτιάδης

Τεχνικός Εφαρμογών - Γεωπόνος

Ο Μίλτος αποτελεί μέλος της ομάδας της Εντομοτεχνικής από τα μέσα του 2017. Ενώ στον κλάδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Μέτα την απόκτηση του Γεωπονικού τίτλου σπουδών ο Μίλτος δούλευε ως υπεύθυνος σε μεγάλα ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Η προγενέστερη επαγγελματική του εμπειρία στον τομέα της εστίασης, σε συνδυασμό με τις γεωπονικές του γνώσεις και την εμπειρία του ως τεχνικός εφαρμογών τον κάνουν να ξεχωρίζει καθώς γνωρίζει τις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου εστίασης και μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτές.

Ανδρέας

Τεχνικός Εφαρμογών - Γεωπόνος

Ο Ανδρέας είναι απόφοιτος γεωπόνος ο οποίος κατέχει master στον τομέα των οπωροκηπευτικών και αμπέλου. Αποτελεί μέλος της Εντομοτεχνικής από το τέλος του 2018. Στην προγενέστερη εργασιακή του εμπειρία υπήρξε υπεύθυνος για τη διασφάλιση ποιότητας και την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων (HACCP analysis) στον τομέα των οπωροκηπευτικών στη μεγαλύτερη αλυσίδα super market της Ελλάδος. Ο Ανδρέας ως τεχνικός εφαρμογών συνδυάζει τις γνώσεις της διαχείρισης παρασίτων με αυτές των διαδικασιών διαχείρισης τροφίμων στις βιομηχανίες του κλάδου της εστίασης κάτι που τον καθιστά ικανό να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των εφαρμογών μεγάλης κλίμακας .

Μαρία

Back office Support - Γεωπόνος,MSc

Η Μαρία είναι γεωπόνος και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Από το 2018 αποτελεί μέλος της Εντομοτεχνικής διεκπεραιώνοντας όλες εκείνες τις εργασίες οργάνωσης και υποστήριξης των επί μέρους έργων. Στην προγενέστερη εργασιακή της εμπειρία έχει εργαστεί ως υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό και σε μια βιομηχανία τροφίμων, ως διοικητική υπάλληλος σε μια εταιρία αρχιτεκτονικής τοπιού – προμήθειας καλλωπιστικών φυτών, καθώς και ως υπάλληλος σε μια εταιρία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αγροδιατροφικού τομέα παρακολουθώντας συστήματα διασφάλισης ποιότητας και επιχειρησιακά προγράμματα.

Παναγιώτης Πουδούρης

Εξωτερικός συνεργάτης - Γεωπόνος

Ο Παναγιώτης είναι γεωπόνος και από τις αρχές του 2019 συνεργάζεται με την ομάδα της Εντομοτεχνικής. Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία μετράει πάνω από δέκα χρόνια στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Έχει υπάρξει γενικός διευθυντής σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες εμπορίας αγροτικών  εφοδίων και παροχής μελετητικών υπηρεσιών, καθώς και γενικός διευθυντής σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων. Σήμερα είναι συνιδιοκτήτης σε μια νεοσύστατη εταιρία εμπορίας αγροεφοδίων. Ο Παναγιώτης ως εξωτερικός συνεργάτης της Εντομοτεχνικής συμβάλει στην ανάπτυξη της ομάδας μας μέσα από τις διοικητικές του ικανότητες. Η εμπειρία του είναι καθοριστική καθώς προγραμματίζει και καθοδηγεί όλες τις εφαρμογές μεγάλης κλίμακας που αναλαμβάνουμε στον ευρύτερο αγροτικό και βιομηχανικό τομέα (σιλό, αποθήκες αγροτικών προϊόντων, βιομηχανικοί χώροι).

Ηλίας Χαρισιάδης

Τεχνικός Εφαρμογών - Γεωπόνος

Ο Ηλίας είναι απόφοιτος γεωπόνος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα των Αειφόρων Εφαρμογών σε καινοτόμα συστήματα. Αποτελεί μέλος της ομάδας της Εντομοτεχνικής από το 2019. Ο Ηλίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα εδαφολογίας και εργάστηκε σε εδαφολογικά εργαστήρια. Ενώ στον κλάδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων εργάζεται τα τελευταία χρόνια έχοντας εμπειρία σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας (βιομηχανίες, ξενοδοχειακές μονάδες, αλυσίδες Super Market κ.α.) . Ο Ηλίας έχοντας μελετήσει τις αειφόρες εφαρμογές τις προσαρμόζει στον τομέα της διαχείρισης παρασίτων, παρακολουθεί όλες τις νέες τεχνολογίες στον τομέα του Pest Control και τις υιοθετεί στα επιμέρους έργα που διεκπεραιώνει.