Απεντομώσεις Απολυμάνσεις Μυοκτονίες

Τηλ. Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία:

2310 853104, 6979 775863, 6909 385818

Tηλ. Eπικοινωνίας Κιλκίς:

23414 00544 6979 775863, 6908 933553

facebook youtube google instagram iso

Μύγες


Οικογένεια: muscidae

Είδος: musca domestica (οικιακή μύγα)

Εξωτερική Μορφολογία

Το μήκος του ενηλίκου είναι 6 -9 mm ενώ το χρώμα του γκρίζο. Τα αυγά έχουν μήκος 1-1,2mm και λευκό χρώμα. Οι προνύμφες έχουν μήκος 1-1,25 cm και χρώμα λευκό.

Βιολογία

Ο βιολογικός κύκλος περιλαμβάνει τα στάδια αυγό – προνύμφη – νύμφη – ενήλικο και αναλόγως τη θερμοκρασία κυμαίνεται 11-45 ημέρες. Η διάρκεια των ενηλίκων είναι 30 ημέρες. Τα θηλυκά ενήλικα αποθέτουν τα αυγά τους σε κάθε είδους οργανική ουσία που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Τα αυγά αποτίθενται σε ομάδες των 100-150 και μόνο ένα θηλυκό στη διάρκεια της ζωής του μπορεί να αποθέσει 600-1000 αυγά. Σε θερμοκρασία 25-35ο C τα αυγά εκκολάπτονται σε 8 – 12 ώρες δίνοντας προνύμφες. Οι προνύμφες τρέφονται με οργανικές ουσίες σε αποσύνθεση και αφού συμπληρώσουν την ανάπτυξή τους πηγαίνουν κοντά στην επιφάνεια του σωρού της οργανικής ύλης και νυμφεύονται. Τα νεαρά ενήλικα συζευγνύονται κι αρχίζουν να αποθέτουν αυγά εντός ολίγων ημερών.


Οικογένεια : fannidae

Είδος: fannia canicularis (μικρή οικιακή μύγα)

Αποτελεί το κοινό κουνούπι των σπιτιών, νυσσεί επώδυνα και συνήθως μετά τη δύση παράγει ένα χαρακτηριστικό, ενοχλητικό και παρατεταμένο θόρυβο. Μεταδίδει εγκεφαλίτιδες και φιλαρίαση. Έχει τη δυνατότητα να πετά 1,5 χλμ. από τo σημείο αναπαραγωγής του.

Εξωτερική Μορφολογία

Το ενήλικο έχει μήκος 3,5-6mm και χρώμα γκρίζο. Τα αυγά έχουν μήκος 1mm και σχήμα μπανάνας. Οι προνύμφες έχουν μήκος 8mm και χρωματισμό γκρίζο εως καφέ. Οι νύμφες έχουν χρώμα καφέ.

Βιολογία

Η διάρκεια ζωής των ενηλίκων είναι 30 ημέρες. Οι μύγες του συγκεκριμένου είδους μοιάζουν πολύ με τις οικιακές μύγες αλλά είναι μικρότερες.